cancer <- read.csv("cancer.csv", stringsAsFactors = FALSE)

View(cancer)
str(cancer)
## 'data.frame':  569 obs. of 33 variables:
## $ id           : int 842302 842517 84300903 84348301 84358402 843786 844359 84458202 844981 84501001 ...
## $ diagnosis       : chr "M" "M" "M" "M" ...
## $ radius_mean      : num 18 20.6 19.7 11.4 20.3 ...
## $ texture_mean      : num 10.4 17.8 21.2 20.4 14.3 ...
## $ perimeter_mean     : num 122.8 132.9 130 77.6 135.1 ...
## $ area_mean       : num 1001 1326 1203 386 1297 ...
## $ smoothness_mean    : num 0.1184 0.0847 0.1096 0.1425 0.1003 ...
## $ compactness_mean    : num 0.2776 0.0786 0.1599 0.2839 0.1328 ...
## $ concavity_mean     : num 0.3001 0.0869 0.1974 0.2414 0.198 ...
## $ concave.points_mean  : num 0.1471 0.0702 0.1279 0.1052 0.1043 ...
## $ symmetry_mean     : num 0.242 0.181 0.207 0.26 0.181 ...
## $ fractal_dimension_mean : num 0.0787 0.0567 0.06 0.0974 0.0588 ...
## $ radius_se       : num 1.095 0.543 0.746 0.496 0.757 ...
## $ texture_se       : num 0.905 0.734 0.787 1.156 0.781 ...
## $ perimeter_se      : num 8.59 3.4 4.58 3.44 5.44 ...
## $ area_se        : num 153.4 74.1 94 27.2 94.4 ...
## $ smoothness_se     : num 0.0064 0.00522 0.00615 0.00911 0.01149 ...
## $ compactness_se     : num 0.049 0.0131 0.0401 0.0746 0.0246 ...
## $ concavity_se      : num 0.0537 0.0186 0.0383 0.0566 0.0569 ...
## $ concave.points_se   : num 0.0159 0.0134 0.0206 0.0187 0.0188 ...
## $ symmetry_se      : num 0.03 0.0139 0.0225 0.0596 0.0176 ...
## $ fractal_dimension_se  : num 0.00619 0.00353 0.00457 0.00921 0.00511 ...
## $ radius_worst      : num 25.4 25 23.6 14.9 22.5 ...
## $ texture_worst     : num 17.3 23.4 25.5 26.5 16.7 ...
## $ perimeter_worst    : num 184.6 158.8 152.5 98.9 152.2 ...
## $ area_worst       : num 2019 1956 1709 568 1575 ...
## $ smoothness_worst    : num 0.162 0.124 0.144 0.21 0.137 ...
## $ compactness_worst   : num 0.666 0.187 0.424 0.866 0.205 ...
## $ concavity_worst    : num 0.712 0.242 0.45 0.687 0.4 ...
## $ concave.points_worst  : num 0.265 0.186 0.243 0.258 0.163 ...
## $ symmetry_worst     : num 0.46 0.275 0.361 0.664 0.236 ...
## $ fractal_dimension_worst: num 0.1189 0.089 0.0876 0.173 0.0768 ...
## $ X           : logi NA NA NA NA NA NA ...
# ilk değişken 'id' doğası gereği benzersizdir ve yararlı bilgiler sağlamadığından kaldırılabilir.
# sonuncusu da kaldırılabilir.

cancer1 <- cancer[,c(-1,-33)]
View(cancer1)
str(cancer1)
## 'data.frame':  569 obs. of 31 variables:
## $ diagnosis       : chr "M" "M" "M" "M" ...
## $ radius_mean      : num 18 20.6 19.7 11.4 20.3 ...
## $ texture_mean      : num 10.4 17.8 21.2 20.4 14.3 ...
## $ perimeter_mean     : num 122.8 132.9 130 77.6 135.1 ...
## $ area_mean       : num 1001 1326 1203 386 1297 ...
## $ smoothness_mean    : num 0.1184 0.0847 0.1096 0.1425 0.1003 ...
## $ compactness_mean    : num 0.2776 0.0786 0.1599 0.2839 0.1328 ...
## $ concavity_mean     : num 0.3001 0.0869 0.1974 0.2414 0.198 ...
## $ concave.points_mean  : num 0.1471 0.0702 0.1279 0.1052 0.1043 ...
## $ symmetry_mean     : num 0.242 0.181 0.207 0.26 0.181 ...
## $ fractal_dimension_mean : num 0.0787 0.0567 0.06 0.0974 0.0588 ...
## $ radius_se       : num 1.095 0.543 0.746 0.496 0.757 ...
## $ texture_se       : num 0.905 0.734 0.787 1.156 0.781 ...
## $ perimeter_se      : num 8.59 3.4 4.58 3.44 5.44 ...
## $ area_se        : num 153.4 74.1 94 27.2 94.4 ...
## $ smoothness_se     : num 0.0064 0.00522 0.00615 0.00911 0.01149 ...
## $ compactness_se     : num 0.049 0.0131 0.0401 0.0746 0.0246 ...
## $ concavity_se      : num 0.0537 0.0186 0.0383 0.0566 0.0569 ...
## $ concave.points_se   : num 0.0159 0.0134 0.0206 0.0187 0.0188 ...
## $ symmetry_se      : num 0.03 0.0139 0.0225 0.0596 0.0176 ...
## $ fractal_dimension_se  : num 0.00619 0.00353 0.00457 0.00921 0.00511 ...
## $ radius_worst      : num 25.4 25 23.6 14.9 22.5 ...
## $ texture_worst     : num 17.3 23.4 25.5 26.5 16.7 ...
## $ perimeter_worst    : num 184.6 158.8 152.5 98.9 152.2 ...
## $ area_worst       : num 2019 1956 1709 568 1575 ...
## $ smoothness_worst    : num 0.162 0.124 0.144 0.21 0.137 ...
## $ compactness_worst   : num 0.666 0.187 0.424 0.866 0.205 ...
## $ concavity_worst    : num 0.712 0.242 0.45 0.687 0.4 ...
## $ concave.points_worst  : num 0.265 0.186 0.243 0.258 0.163 ...
## $ symmetry_worst     : num 0.46 0.275 0.361 0.664 0.236 ...
## $ fractal_dimension_worst: num 0.1189 0.089 0.0876 0.173 0.0768 ...
summary(cancer1)
##  diagnosis     radius_mean   texture_mean  perimeter_mean 
## Length:569     Min.  : 6.981  Min.  : 9.71  Min.  : 43.79 
## Class :character  1st Qu.:11.700  1st Qu.:16.17  1st Qu.: 75.17 
## Mode :character  Median :13.370  Median :18.84  Median : 86.24 
##           Mean  :14.127  Mean  :19.29  Mean  : 91.97 
##           3rd Qu.:15.780  3rd Qu.:21.80  3rd Qu.:104.10 
##           Max.  :28.110  Max.  :39.28  Max.  :188.50 
##  area_mean   smoothness_mean  compactness_mean concavity_mean  
## Min.  : 143.5  Min.  :0.05263  Min.  :0.01938  Min.  :0.00000 
## 1st Qu.: 420.3  1st Qu.:0.08637  1st Qu.:0.06492  1st Qu.:0.02956 
## Median : 551.1  Median :0.09587  Median :0.09263  Median :0.06154 
## Mean  : 654.9  Mean  :0.09636  Mean  :0.10434  Mean  :0.08880 
## 3rd Qu.: 782.7  3rd Qu.:0.10530  3rd Qu.:0.13040  3rd Qu.:0.13070 
## Max.  :2501.0  Max.  :0.16340  Max.  :0.34540  Max.  :0.42680 
## concave.points_mean symmetry_mean  fractal_dimension_mean  radius_se   
## Min.  :0.00000   Min.  :0.1060  Min.  :0.04996    Min.  :0.1115 
## 1st Qu.:0.02031   1st Qu.:0.1619  1st Qu.:0.05770    1st Qu.:0.2324 
## Median :0.03350   Median :0.1792  Median :0.06154    Median :0.3242 
## Mean  :0.04892   Mean  :0.1812  Mean  :0.06280    Mean  :0.4052 
## 3rd Qu.:0.07400   3rd Qu.:0.1957  3rd Qu.:0.06612    3rd Qu.:0.4789 
## Max.  :0.20120   Max.  :0.3040  Max.  :0.09744    Max.  :2.8730 
##  texture_se   perimeter_se    area_se    smoothness_se   
## Min.  :0.3602  Min.  : 0.757  Min.  : 6.802  Min.  :0.001713 
## 1st Qu.:0.8339  1st Qu.: 1.606  1st Qu.: 17.850  1st Qu.:0.005169 
## Median :1.1080  Median : 2.287  Median : 24.530  Median :0.006380 
## Mean  :1.2169  Mean  : 2.866  Mean  : 40.337  Mean  :0.007041 
## 3rd Qu.:1.4740  3rd Qu.: 3.357  3rd Qu.: 45.190  3rd Qu.:0.008146 
## Max.  :4.8850  Max.  :21.980  Max.  :542.200  Max.  :0.031130 
## compactness_se   concavity_se   concave.points_se  symmetry_se   
## Min.  :0.002252  Min.  :0.00000  Min.  :0.000000  Min.  :0.007882 
## 1st Qu.:0.013080  1st Qu.:0.01509  1st Qu.:0.007638  1st Qu.:0.015160 
## Median :0.020450  Median :0.02589  Median :0.010930  Median :0.018730 
## Mean  :0.025478  Mean  :0.03189  Mean  :0.011796  Mean  :0.020542 
## 3rd Qu.:0.032450  3rd Qu.:0.04205  3rd Qu.:0.014710  3rd Qu.:0.023480 
## Max.  :0.135400  Max.  :0.39600  Max.  :0.052790  Max.  :0.078950 
## fractal_dimension_se radius_worst  texture_worst  perimeter_worst 
## Min.  :0.0008948  Min.  : 7.93  Min.  :12.02  Min.  : 50.41 
## 1st Qu.:0.0022480  1st Qu.:13.01  1st Qu.:21.08  1st Qu.: 84.11 
## Median :0.0031870  Median :14.97  Median :25.41  Median : 97.66 
## Mean  :0.0037949  Mean  :16.27  Mean  :25.68  Mean  :107.26 
## 3rd Qu.:0.0045580  3rd Qu.:18.79  3rd Qu.:29.72  3rd Qu.:125.40 
## Max.  :0.0298400  Max.  :36.04  Max.  :49.54  Max.  :251.20 
##  area_worst   smoothness_worst compactness_worst concavity_worst 
## Min.  : 185.2  Min.  :0.07117  Min.  :0.02729  Min.  :0.0000 
## 1st Qu.: 515.3  1st Qu.:0.11660  1st Qu.:0.14720  1st Qu.:0.1145 
## Median : 686.5  Median :0.13130  Median :0.21190  Median :0.2267 
## Mean  : 880.6  Mean  :0.13237  Mean  :0.25427  Mean  :0.2722 
## 3rd Qu.:1084.0  3rd Qu.:0.14600  3rd Qu.:0.33910  3rd Qu.:0.3829 
## Max.  :4254.0  Max.  :0.22260  Max.  :1.05800  Max.  :1.2520 
## concave.points_worst symmetry_worst  fractal_dimension_worst
## Min.  :0.00000   Min.  :0.1565  Min.  :0.05504    
## 1st Qu.:0.06493   1st Qu.:0.2504  1st Qu.:0.07146    
## Median :0.09993   Median :0.2822  Median :0.08004    
## Mean  :0.11461   Mean  :0.2901  Mean  :0.08395    
## 3rd Qu.:0.16140   3rd Qu.:0.3179  3rd Qu.:0.09208    
## Max.  :0.29100   Max.  :0.6638  Max.  :0.20750
# diagnosis(tanı), hedef değişkenimiz (nitelik).
table(cancer1$diagnosis)
## 
##  B  M 
## 357 212
# diagnosise göre hasta sayısını görmek için:
# B'yi ”Benign” ve M'yi “Malign” olarak yeniden adlandırıyoruz, sonuçları yüzde biçiminde görmek için:
cancer1$diagnosis <- factor(cancer1$diagnosis, levels = c("B","M"), labels = c("Benign", "Malignant"))
# sonucu 1 ondalık basamağa yuvarlamak için:
round(prop.table(table(cancer1$diagnosis))*100, digits = 1)
## 
##  Benign Malignant 
##   62.7   37.3
str(cancer1)
## 'data.frame':  569 obs. of 31 variables:
## $ diagnosis       : Factor w/ 2 levels "Benign","Malignant": 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
## $ radius_mean      : num 18 20.6 19.7 11.4 20.3 ...
## $ texture_mean      : num 10.4 17.8 21.2 20.4 14.3 ...
## $ perimeter_mean     : num 122.8 132.9 130 77.6 135.1 ...
## $ area_mean       : num 1001 1326 1203 386 1297 ...
## $ smoothness_mean    : num 0.1184 0.0847 0.1096 0.1425 0.1003 ...
## $ compactness_mean    : num 0.2776 0.0786 0.1599 0.2839 0.1328 ...
## $ concavity_mean     : num 0.3001 0.0869 0.1974 0.2414 0.198 ...
## $ concave.points_mean  : num 0.1471 0.0702 0.1279 0.1052 0.1043 ...
## $ symmetry_mean     : num 0.242 0.181 0.207 0.26 0.181 ...
## $ fractal_dimension_mean : num 0.0787 0.0567 0.06 0.0974 0.0588 ...
## $ radius_se       : num 1.095 0.543 0.746 0.496 0.757 ...
## $ texture_se       : num 0.905 0.734 0.787 1.156 0.781 ...
## $ perimeter_se      : num 8.59 3.4 4.58 3.44 5.44 ...
## $ area_se        : num 153.4 74.1 94 27.2 94.4 ...
## $ smoothness_se     : num 0.0064 0.00522 0.00615 0.00911 0.01149 ...
## $ compactness_se     : num 0.049 0.0131 0.0401 0.0746 0.0246 ...
## $ concavity_se      : num 0.0537 0.0186 0.0383 0.0566 0.0569 ...
## $ concave.points_se   : num 0.0159 0.0134 0.0206 0.0187 0.0188 ...
## $ symmetry_se      : num 0.03 0.0139 0.0225 0.0596 0.0176 ...
## $ fractal_dimension_se  : num 0.00619 0.00353 0.00457 0.00921 0.00511 ...
## $ radius_worst      : num 25.4 25 23.6 14.9 22.5 ...
## $ texture_worst     : num 17.3 23.4 25.5 26.5 16.7 ...
## $ perimeter_worst    : num 184.6 158.8 152.5 98.9 152.2 ...
## $ area_worst       : num 2019 1956 1709 568 1575 ...
## $ smoothness_worst    : num 0.162 0.124 0.144 0.21 0.137 ...
## $ compactness_worst   : num 0.666 0.187 0.424 0.866 0.205 ...
## $ concavity_worst    : num 0.712 0.242 0.45 0.687 0.4 ...
## $ concave.points_worst  : num 0.265 0.186 0.243 0.258 0.163 ...
## $ symmetry_worst     : num 0.46 0.275 0.361 0.664 0.236 ...
## $ fractal_dimension_worst: num 0.1189 0.089 0.0876 0.173 0.0768 ...
# Kalan 30 özelliğin tamamı nicel
# tesadüfi üç niteliğin özelliklerine bakmak için:
summary(cancer1[c("radius_mean", "area_mean", "smoothness_mean")])
##  radius_mean    area_mean   smoothness_mean 
## Min.  : 6.981  Min.  : 143.5  Min.  :0.05263 
## 1st Qu.:11.700  1st Qu.: 420.3  1st Qu.:0.08637 
## Median :13.370  Median : 551.1  Median :0.09587 
## Mean  :14.127  Mean  : 654.9  Mean  :0.09636 
## 3rd Qu.:15.780  3rd Qu.: 782.7  3rd Qu.:0.10530 
## Max.  :28.110  Max.  :2501.0  Max.  :0.16340
# smoothness_mean 0,05 ile 0.16, area_mean 143.5 ile 2501.0 arasında değişirken, 
# area_mean etkisi mesafe hesaplamasında smoothness_meanden çok daha büyük olacaktır. 
# Sınıflandırıcımız için sorun var, bu yüzden özellikleri yeniden ölçeklendirmek için normalleştirme uygulayalım
# min-max normalizasyonu
normalize <- function(x){
 return((x-min(x))/(max(x)-min(x)))
}

# Bu kodu çalıştırdıktan sonra veri setindeki sayısal özellikleri normalleştirmemiz gerekiyor.
# Kullandığımız 29 ayrı değişkenin her birini normalleştirmek yerine, 
# lapply() fonksiyonu bir liste alır ve her öğeye bunu uygular.

cancer_n <- as.data.frame(lapply(cancer1[2:31], normalize))

# _n soneki burada normalize değerlerin geçerli olduğunu hatırlatmak için kullanıldı.

# Veri kümemizdeki ilk değişken (ID çıkardıktan sonra), doğası gereği nicel olmayan 'diagnosis'tir.
# Yani 2. değişkenden başlıyoruz. lapply(), veri çerçevesindeki her özelliğe normalize() uygular.
# Nihai sonuç, as.data.frame() işlevi kullanılarak kanser_n veri çerçevesine kaydedilir.
View(cancer_n)

# Verilerin normalize edilip edilmediğini kontrol etmek için:
summary(cancer_n)
##  radius_mean   texture_mean  perimeter_mean   area_mean   
## Min.  :0.0000  Min.  :0.0000  Min.  :0.0000  Min.  :0.0000 
## 1st Qu.:0.2233  1st Qu.:0.2185  1st Qu.:0.2168  1st Qu.:0.1174 
## Median :0.3024  Median :0.3088  Median :0.2933  Median :0.1729 
## Mean  :0.3382  Mean  :0.3240  Mean  :0.3329  Mean  :0.2169 
## 3rd Qu.:0.4164  3rd Qu.:0.4089  3rd Qu.:0.4168  3rd Qu.:0.2711 
## Max.  :1.0000  Max.  :1.0000  Max.  :1.0000  Max.  :1.0000 
## smoothness_mean compactness_mean concavity_mean  concave.points_mean
## Min.  :0.0000  Min.  :0.0000  Min.  :0.00000  Min.  :0.0000   
## 1st Qu.:0.3046  1st Qu.:0.1397  1st Qu.:0.06926  1st Qu.:0.1009   
## Median :0.3904  Median :0.2247  Median :0.14419  Median :0.1665   
## Mean  :0.3948  Mean  :0.2606  Mean  :0.20806  Mean  :0.2431   
## 3rd Qu.:0.4755  3rd Qu.:0.3405  3rd Qu.:0.30623  3rd Qu.:0.3678   
## Max.  :1.0000  Max.  :1.0000  Max.  :1.00000  Max.  :1.0000   
## symmetry_mean  fractal_dimension_mean  radius_se     texture_se  
## Min.  :0.0000  Min.  :0.0000     Min.  :0.00000  Min.  :0.0000 
## 1st Qu.:0.2823  1st Qu.:0.1630     1st Qu.:0.04378  1st Qu.:0.1047 
## Median :0.3697  Median :0.2439     Median :0.07702  Median :0.1653 
## Mean  :0.3796  Mean  :0.2704     Mean  :0.10635  Mean  :0.1893 
## 3rd Qu.:0.4530  3rd Qu.:0.3404     3rd Qu.:0.13304  3rd Qu.:0.2462 
## Max.  :1.0000  Max.  :1.0000     Max.  :1.00000  Max.  :1.0000 
##  perimeter_se    area_se    smoothness_se  compactness_se  
## Min.  :0.00000  Min.  :0.00000  Min.  :0.0000  Min.  :0.00000 
## 1st Qu.:0.04000  1st Qu.:0.02064  1st Qu.:0.1175  1st Qu.:0.08132 
## Median :0.07209  Median :0.03311  Median :0.1586  Median :0.13667 
## Mean  :0.09938  Mean  :0.06264  Mean  :0.1811  Mean  :0.17444 
## 3rd Qu.:0.12251  3rd Qu.:0.07170  3rd Qu.:0.2187  3rd Qu.:0.22680 
## Max.  :1.00000  Max.  :1.00000  Max.  :1.0000  Max.  :1.00000 
##  concavity_se   concave.points_se symmetry_se   fractal_dimension_se
## Min.  :0.00000  Min.  :0.0000  Min.  :0.0000  Min.  :0.00000   
## 1st Qu.:0.03811  1st Qu.:0.1447  1st Qu.:0.1024  1st Qu.:0.04675   
## Median :0.06538  Median :0.2070  Median :0.1526  Median :0.07919   
## Mean  :0.08054  Mean  :0.2235  Mean  :0.1781  Mean  :0.10019   
## 3rd Qu.:0.10619  3rd Qu.:0.2787  3rd Qu.:0.2195  3rd Qu.:0.12656   
## Max.  :1.00000  Max.  :1.0000  Max.  :1.0000  Max.  :1.00000   
##  radius_worst  texture_worst  perimeter_worst  area_worst   
## Min.  :0.0000  Min.  :0.0000  Min.  :0.0000  Min.  :0.00000 
## 1st Qu.:0.1807  1st Qu.:0.2415  1st Qu.:0.1678  1st Qu.:0.08113 
## Median :0.2504  Median :0.3569  Median :0.2353  Median :0.12321 
## Mean  :0.2967  Mean  :0.3640  Mean  :0.2831  Mean  :0.17091 
## 3rd Qu.:0.3863  3rd Qu.:0.4717  3rd Qu.:0.3735  3rd Qu.:0.22090 
## Max.  :1.0000  Max.  :1.0000  Max.  :1.0000  Max.  :1.00000 
## smoothness_worst compactness_worst concavity_worst  concave.points_worst
## Min.  :0.0000  Min.  :0.0000  Min.  :0.00000  Min.  :0.0000   
## 1st Qu.:0.3000  1st Qu.:0.1163  1st Qu.:0.09145  1st Qu.:0.2231   
## Median :0.3971  Median :0.1791  Median :0.18107  Median :0.3434   
## Mean  :0.4041  Mean  :0.2202  Mean  :0.21740  Mean  :0.3938   
## 3rd Qu.:0.4942  3rd Qu.:0.3025  3rd Qu.:0.30583  3rd Qu.:0.5546   
## Max.  :1.0000  Max.  :1.0000  Max.  :1.00000  Max.  :1.0000   
## symmetry_worst  fractal_dimension_worst
## Min.  :0.0000  Min.  :0.0000     
## 1st Qu.:0.1851  1st Qu.:0.1077     
## Median :0.2478  Median :0.1640     
## Mean  :0.2633  Mean  :0.1896     
## 3rd Qu.:0.3182  3rd Qu.:0.2429     
## Max.  :1.0000  Max.  :1.0000
# Cancer_n veri çerçevesini,cancer_train ve cancer_test veri çerçevelerine ayıracağız
# Eğitim için ilk 469 birim, test için de son 100 birim alıyoruz

cancer_train <- cancer_n[1:469, ]
cancer_test <- cancer_n[470:569, ]

# Hedef değişkenimiz, eğitim ve test veri setlerimize dahil etmediğimiz 'diagnosis'.
# Eğitim ve test verilerimizi oluşturduğumuzda, hedef değişken olan diagnosis hariç tuttuk.
# kNN modelini eğitmek için bu sınıf etiketlerini içinde saklamamız gerekecek.

cancer_train_labels <- cancer1[1:469,1]
cancer_test_labels <- cancer1[470:569,1]

summary(cancer_test_labels)
##  Benign Malignant 
##    77    23
# install.packages("class")
library(class)
## Warning: package 'class' was built under R version 3.6.3
# k?
sqrt(469)
## [1] 21.65641
cancer_predict <- knn(train = cancer_train,
           test = cancer_test,
           cl = cancer_train_labels,
           k = 21)

cancer_predict
##  [1] Benign  Benign  Benign  Benign  Benign  Benign  Benign  
##  [8] Benign  Benign  Benign  Malignant Benign  Benign  Benign  
## [15] Benign  Benign  Benign  Benign  Malignant Benign  Benign  
## [22] Benign  Benign  Malignant Benign  Benign  Benign  Benign  
## [29] Benign  Malignant Malignant Benign  Malignant Benign  Malignant
## [36] Benign  Benign  Benign  Benign  Benign  Malignant Benign  
## [43] Benign  Malignant Benign  Benign  Benign  Malignant Malignant
## [50] Benign  Benign  Benign  Malignant Benign  Benign  Benign  
## [57] Benign  Benign  Benign  Benign  Benign  Benign  Benign  
## [64] Benign  Malignant Benign  Malignant Malignant Benign  Benign  
## [71] Benign  Benign  Benign  Benign  Benign  Benign  Benign  
## [78] Benign  Benign  Benign  Benign  Benign  Benign  Benign  
## [85] Benign  Benign  Benign  Benign  Benign  Benign  Benign  
## [92] Benign  Benign  Malignant Malignant Malignant Malignant Malignant
## [99] Malignant Benign  
## Levels: Benign Malignant
library(caret)
## Warning: package 'caret' was built under R version 3.6.3
## Loading required package: lattice
## Loading required package: ggplot2
confusionMatrix(table(cancer_predict ,cancer_test_labels))
## Confusion Matrix and Statistics
## 
##        cancer_test_labels
## cancer_predict Benign Malignant
##   Benign    77     2
##   Malignant   0    21
##                      
##        Accuracy : 0.98      
##         95% CI : (0.9296, 0.9976)
##   No Information Rate : 0.77      
##   P-Value [Acc > NIR] : 2.106e-09    
##                      
##          Kappa : 0.9418     
##                      
## Mcnemar's Test P-Value : 0.4795     
##                      
##       Sensitivity : 1.0000     
##       Specificity : 0.9130     
##     Pos Pred Value : 0.9747     
##     Neg Pred Value : 1.0000     
##       Prevalence : 0.7700     
##     Detection Rate : 0.7700     
##  Detection Prevalence : 0.7900     
##    Balanced Accuracy : 0.9565     
##                      
##    'Positive' Class : Benign     
## 
# The test data consisted of 100 observations. 
# Out of which 77 cases have been accurately predicted (TN->True Negatives) as Benign (B) in nature which constitutes 77%. 
# Also, 21 out of 100 observations were accurately predicted (TP-> True Positives) as Malignant (M) in nature which constitutes 21%. 
# Thus a total of 21 out of 100 predictions where TP i.e, True Positive in nature.

# There were 2 cases of False Negatives (FN) meaning 2 cases were recorded which actually are malignant in nature 
# but got predicted as benign. The FN’s if any poses a potential threat for the same reason and the main focus to 
# increase the accuracy of the model is to reduce FN’s.

# There were 0 cases of False Positives (FP) meaning 0 cases were actually benign in nature but 
# got predicted as malignant.

# The total accuracy of the model is 98 %( (TN+TP)/100) which shows that there may be chances to 
# improve the model performance

# Test verileri 100 gözlemden oluşuyordu.77 hasta (TN->Gerçek Negatifler) gerçekte 
# Benign (B) olduğu doğru bir şekilde tahmin edilmiştir.
# Ayrıca, 100 gözlemden 21'i (TP-> Gerçek Pozitifler) gerçekte Malign (M) olarak 
# doğru bir şekilde tahmin edilmiş, böylece 100 tahminden toplam 21'inde TP yani Doğası gereği Gerçek Pozitif.

# 2 Yanlış Negatif (FN) vakası var, yani aslında doğası gereği malign olan 2 hasta iyi huylu olduğu tahmin edildi. 
# FN'ler varsa, aynı nedenle potansiyel bir tehdit oluşturmakta ve ana odak noktası
# modelin doğruluğunu arttırmak FN'leri azaltmaktır.

# 0 Yanlış Pozitif (FP) durumu var, yani 0 vaka gerçekte iyi huyluydu ama
# malign olarak tahmin edildi.

# Modelin toplam doğruluğu %98( (TN+TP)/100) olmakta bu da farklı olasılıkların olabileceğini göstermektedir.
# model performansını iyileştirmeli.
# Ayrıca çapraz tablo sonuçlarını görmek için "gmodels" paketini kullanabiliriz.
library(gmodels)
## Warning: package 'gmodels' was built under R version 3.6.3
CrossTable(x = cancer_test_labels, y = cancer_predict, prop.chisq = FALSE)
## 
## 
##  Cell Contents
## |-------------------------|
## |            N |
## |      N / Row Total |
## |      N / Col Total |
## |     N / Table Total |
## |-------------------------|
## 
## 
## Total Observations in Table: 100 
## 
## 
##          | cancer_predict 
## cancer_test_labels |  Benign | Malignant | Row Total | 
## -------------------|-----------|-----------|-----------|
##       Benign |    77 |     0 |    77 | 
##          |   1.000 |   0.000 |   0.770 | 
##          |   0.975 |   0.000 |      | 
##          |   0.770 |   0.000 |      | 
## -------------------|-----------|-----------|-----------|
##     Malignant |     2 |    21 |    23 | 
##          |   0.087 |   0.913 |   0.230 | 
##          |   0.025 |   1.000 |      | 
##          |   0.020 |   0.210 |      | 
## -------------------|-----------|-----------|-----------|
##    Column Total |    79 |    21 |    100 | 
##          |   0.790 |   0.210 |      | 
## -------------------|-----------|-----------|-----------|
## 
## 
# z score normalizasyonu
cancer_z <- as.data.frame(scale(cancer1[-1]))
summary(cancer_z)
##  radius_mean    texture_mean   perimeter_mean   area_mean   
## Min.  :-2.0279  Min.  :-2.2273  Min.  :-1.9828  Min.  :-1.4532 
## 1st Qu.:-0.6888  1st Qu.:-0.7253  1st Qu.:-0.6913  1st Qu.:-0.6666 
## Median :-0.2149  Median :-0.1045  Median :-0.2358  Median :-0.2949 
## Mean  : 0.0000  Mean  : 0.0000  Mean  : 0.0000  Mean  : 0.0000 
## 3rd Qu.: 0.4690  3rd Qu.: 0.5837  3rd Qu.: 0.4992  3rd Qu.: 0.3632 
## Max.  : 3.9678  Max.  : 4.6478  Max.  : 3.9726  Max.  : 5.2459 
## smoothness_mean  compactness_mean concavity_mean  concave.points_mean
## Min.  :-3.10935  Min.  :-1.6087  Min.  :-1.1139  Min.  :-1.2607  
## 1st Qu.:-0.71034  1st Qu.:-0.7464  1st Qu.:-0.7431  1st Qu.:-0.7373  
## Median :-0.03486  Median :-0.2217  Median :-0.3419  Median :-0.3974  
## Mean  : 0.00000  Mean  : 0.0000  Mean  : 0.0000  Mean  : 0.0000  
## 3rd Qu.: 0.63564  3rd Qu.: 0.4934  3rd Qu.: 0.5256  3rd Qu.: 0.6464  
## Max.  : 4.76672  Max.  : 4.5644  Max.  : 4.2399  Max.  : 3.9245  
## symmetry_mean   fractal_dimension_mean  radius_se     texture_se   
## Min.  :-2.74171  Min.  :-1.8183    Min.  :-1.0590  Min.  :-1.5529 
## 1st Qu.:-0.70262  1st Qu.:-0.7220    1st Qu.:-0.6230  1st Qu.:-0.6942 
## Median :-0.07156  Median :-0.1781    Median :-0.2920  Median :-0.1973 
## Mean  : 0.00000  Mean  : 0.0000    Mean  : 0.0000  Mean  : 0.0000 
## 3rd Qu.: 0.53031  3rd Qu.: 0.4706    3rd Qu.: 0.2659  3rd Qu.: 0.4661 
## Max.  : 4.48081  Max.  : 4.9066    Max.  : 8.8991  Max.  : 6.6494 
##  perimeter_se    area_se    smoothness_se   compactness_se  
## Min.  :-1.0431  Min.  :-0.7372  Min.  :-1.7745  Min.  :-1.2970 
## 1st Qu.:-0.6232  1st Qu.:-0.4943  1st Qu.:-0.6235  1st Qu.:-0.6923 
## Median :-0.2864  Median :-0.3475  Median :-0.2201  Median :-0.2808 
## Mean  : 0.0000  Mean  : 0.0000  Mean  : 0.0000  Mean  : 0.0000 
## 3rd Qu.: 0.2428  3rd Qu.: 0.1067  3rd Qu.: 0.3680  3rd Qu.: 0.3893 
## Max.  : 9.4537  Max.  :11.0321  Max.  : 8.0229  Max.  : 6.1381 
##  concavity_se   concave.points_se symmetry_se   fractal_dimension_se
## Min.  :-1.0566  Min.  :-1.9118  Min.  :-1.5315  Min.  :-1.0960   
## 1st Qu.:-0.5567  1st Qu.:-0.6739  1st Qu.:-0.6511  1st Qu.:-0.5846   
## Median :-0.1989  Median :-0.1404  Median :-0.2192  Median :-0.2297   
## Mean  : 0.0000  Mean  : 0.0000  Mean  : 0.0000  Mean  : 0.0000   
## 3rd Qu.: 0.3365  3rd Qu.: 0.4722  3rd Qu.: 0.3554  3rd Qu.: 0.2884   
## Max.  :12.0621  Max.  : 6.6438  Max.  : 7.0657  Max.  : 9.8429   
##  radius_worst   texture_worst   perimeter_worst   area_worst   
## Min.  :-1.7254  Min.  :-2.22204  Min.  :-1.6919  Min.  :-1.2213 
## 1st Qu.:-0.6743  1st Qu.:-0.74797  1st Qu.:-0.6890  1st Qu.:-0.6416 
## Median :-0.2688  Median :-0.04348  Median :-0.2857  Median :-0.3409 
## Mean  : 0.0000  Mean  : 0.00000  Mean  : 0.0000  Mean  : 0.0000 
## 3rd Qu.: 0.5216  3rd Qu.: 0.65776  3rd Qu.: 0.5398  3rd Qu.: 0.3573 
## Max.  : 4.0906  Max.  : 3.88249  Max.  : 4.2836  Max.  : 5.9250 
## smoothness_worst compactness_worst concavity_worst  concave.points_worst
## Min.  :-2.6803  Min.  :-1.4426  Min.  :-1.3047  Min.  :-1.7435   
## 1st Qu.:-0.6906  1st Qu.:-0.6805  1st Qu.:-0.7558  1st Qu.:-0.7557   
## Median :-0.0468  Median :-0.2693  Median :-0.2180  Median :-0.2233   
## Mean  : 0.0000  Mean  : 0.0000  Mean  : 0.0000  Mean  : 0.0000   
## 3rd Qu.: 0.5970  3rd Qu.: 0.5392  3rd Qu.: 0.5307  3rd Qu.: 0.7119   
## Max.  : 3.9519  Max.  : 5.1084  Max.  : 4.6965  Max.  : 2.6835   
## symmetry_worst  fractal_dimension_worst
## Min.  :-2.1591  Min.  :-1.6004    
## 1st Qu.:-0.6413  1st Qu.:-0.6913    
## Median :-0.1273  Median :-0.2163    
## Mean  : 0.0000  Mean  : 0.0000    
## 3rd Qu.: 0.4497  3rd Qu.: 0.4504    
## Max.  : 6.0407  Max.  : 6.8408
cancer_train2 <- cancer_z[1:469,]
cancer_test2 <- cancer_z[470:569,]

cancer_train2_labels <- cancer1[1:469,1]
cancer_test2_labels <- cancer1[470:569,1]

cancer_predict2 <- knn(train = cancer_train2,
           test = cancer_test2,
           cl = cancer_train2_labels,
           k= 21)

CrossTable(x = cancer_test2_labels, y = cancer_predict2, prop.chisq = FALSE)
## 
## 
##  Cell Contents
## |-------------------------|
## |            N |
## |      N / Row Total |
## |      N / Col Total |
## |     N / Table Total |
## |-------------------------|
## 
## 
## Total Observations in Table: 100 
## 
## 
##           | cancer_predict2 
## cancer_test2_labels |  Benign | Malignant | Row Total | 
## --------------------|-----------|-----------|-----------|
##       Benign |    77 |     0 |    77 | 
##           |   1.000 |   0.000 |   0.770 | 
##           |   0.975 |   0.000 |      | 
##           |   0.770 |   0.000 |      | 
## --------------------|-----------|-----------|-----------|
##      Malignant |     2 |    21 |    23 | 
##           |   0.087 |   0.913 |   0.230 | 
##           |   0.025 |   1.000 |      | 
##           |   0.020 |   0.210 |      | 
## --------------------|-----------|-----------|-----------|
##    Column Total |    79 |    21 |    100 | 
##           |   0.790 |   0.210 |      | 
## --------------------|-----------|-----------|-----------|
## 
## 
library(caret)
confusionMatrix(table(cancer_predict2 ,cancer_test2_labels))
## Confusion Matrix and Statistics
## 
##        cancer_test2_labels
## cancer_predict2 Benign Malignant
##    Benign    77     2
##    Malignant   0    21
##                      
##        Accuracy : 0.98      
##         95% CI : (0.9296, 0.9976)
##   No Information Rate : 0.77      
##   P-Value [Acc > NIR] : 2.106e-09    
##                      
##          Kappa : 0.9418     
##                      
## Mcnemar's Test P-Value : 0.4795     
##                      
##       Sensitivity : 1.0000     
##       Specificity : 0.9130     
##     Pos Pred Value : 0.9747     
##     Neg Pred Value : 1.0000     
##       Prevalence : 0.7700     
##     Detection Rate : 0.7700     
##  Detection Prevalence : 0.7900     
##    Balanced Accuracy : 0.9565     
##                      
##    'Positive' Class : Benign     
## 
# k değeri genellikle gözlem sayısının kareköküdür ve bu durumda
# 100'ün tam karekökü olan k=10'dur. Doğruluğu artırmak için farklı değerlerle denenebilir.
# Ayrıca, FN'leri de mümkün olduğunca düşük tutmalıyız.
set.seed(1234)
ind <- sample(2, nrow(cancer1), replace = T, prob = c(0.7, 0.3))
training <- cancer1[ind == 1,]
test <- cancer1[ind == 2,]
str(training)
## 'data.frame':  392 obs. of 31 variables:
## $ diagnosis       : Factor w/ 2 levels "Benign","Malignant": 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
## $ radius_mean      : num 18 20.6 19.7 11.4 12.4 ...
## $ texture_mean      : num 10.4 17.8 21.2 20.4 15.7 ...
## $ perimeter_mean     : num 122.8 132.9 130 77.6 82.6 ...
## $ area_mean       : num 1001 1326 1203 386 477 ...
## $ smoothness_mean    : num 0.1184 0.0847 0.1096 0.1425 0.1278 ...
## $ compactness_mean    : num 0.2776 0.0786 0.1599 0.2839 0.17 ...
## $ concavity_mean     : num 0.3001 0.0869 0.1974 0.2414 0.1578 ...
## $ concave.points_mean  : num 0.1471 0.0702 0.1279 0.1052 0.0809 ...
## $ symmetry_mean     : num 0.242 0.181 0.207 0.26 0.209 ...
## $ fractal_dimension_mean : num 0.0787 0.0567 0.06 0.0974 0.0761 ...
## $ radius_se       : num 1.095 0.543 0.746 0.496 0.335 ...
## $ texture_se       : num 0.905 0.734 0.787 1.156 0.89 ...
## $ perimeter_se      : num 8.59 3.4 4.58 3.44 2.22 ...
## $ area_se        : num 153.4 74.1 94 27.2 27.2 ...
## $ smoothness_se     : num 0.0064 0.00522 0.00615 0.00911 0.00751 ...
## $ compactness_se     : num 0.049 0.0131 0.0401 0.0746 0.0335 ...
## $ concavity_se      : num 0.0537 0.0186 0.0383 0.0566 0.0367 ...
## $ concave.points_se   : num 0.0159 0.0134 0.0206 0.0187 0.0114 ...
## $ symmetry_se      : num 0.03 0.0139 0.0225 0.0596 0.0216 ...
## $ fractal_dimension_se  : num 0.00619 0.00353 0.00457 0.00921 0.00508 ...
## $ radius_worst      : num 25.4 25 23.6 14.9 15.5 ...
## $ texture_worst     : num 17.3 23.4 25.5 26.5 23.8 ...
## $ perimeter_worst    : num 184.6 158.8 152.5 98.9 103.4 ...
## $ area_worst       : num 2019 1956 1709 568 742 ...
## $ smoothness_worst    : num 0.162 0.124 0.144 0.21 0.179 ...
## $ compactness_worst   : num 0.666 0.187 0.424 0.866 0.525 ...
## $ concavity_worst    : num 0.712 0.242 0.45 0.687 0.535 ...
## $ concave.points_worst  : num 0.265 0.186 0.243 0.258 0.174 ...
## $ symmetry_worst     : num 0.46 0.275 0.361 0.664 0.399 ...
## $ fractal_dimension_worst: num 0.1189 0.089 0.0876 0.173 0.1244 ...
trControl <- trainControl(method = "repeatedcv",
             number = 10,
             repeats = 3,
             classProbs = TRUE,
             summaryFunction = twoClassSummary)

set.seed(222)
fit <- train(diagnosis~.,
       data = training,
       method = 'knn',
       tuneLength = 20,
       trControl = trControl,
       preProc = c("center", "scale"),
       metric = "ROC",
       tuneGrid = expand.grid(k = 1:60))


fit
## k-Nearest Neighbors 
## 
## 392 samples
## 30 predictor
##  2 classes: 'Benign', 'Malignant' 
## 
## Pre-processing: centered (30), scaled (30) 
## Resampling: Cross-Validated (10 fold, repeated 3 times) 
## Summary of sample sizes: 353, 353, 354, 353, 353, 352, ... 
## Resampling results across tuning parameters:
## 
##  k  ROC    Sens    Spec   
##  1 0.9449817 0.9776923 0.9122711
##  2 0.9747168 0.9686154 0.9172161
##  3 0.9870761 0.9804615 0.9340659
##  4 0.9882537 0.9895897 0.9267399
##  5 0.9880595 0.9883077 0.9340659
##  6 0.9875178 0.9830256 0.9340659
##  7 0.9884763 0.9843590 0.9243590
##  8 0.9893115 0.9882564 0.9316850
##  9 0.9902068 0.9895897 0.9340659
##  10 0.9913956 0.9895385 0.9342491
##  11 0.9921760 0.9908718 0.9267399
##  12 0.9916009 0.9908718 0.9243590
##  13 0.9914438 0.9935385 0.9194139
##  14 0.9913446 0.9961026 0.9098901
##  15 0.9907643 0.9961026 0.9148352
##  16 0.9901292 0.9961026 0.9075092
##  17 0.9901386 0.9948205 0.8976190
##  18 0.9896114 0.9947692 0.8979853
##  19 0.9893202 0.9947692 0.8956044
##  20 0.9897225 0.9948205 0.8904762
##  21 0.9895665 0.9961026 0.8906593
##  22 0.9895082 0.9947692 0.8957875
##  23 0.9892666 0.9947692 0.8908425
##  24 0.9895130 0.9934359 0.8857143
##  25 0.9890280 0.9947179 0.8831502
##  26 0.9890355 0.9934359 0.8807692
##  27 0.9892226 0.9947179 0.8782051
##  28 0.9899793 0.9960000 0.8829670
##  29 0.9912575 0.9960000 0.8805861
##  30 0.9921368 0.9960000 0.8758242
##  31 0.9919007 0.9960000 0.8756410
##  32 0.9920032 0.9960000 0.8756410
##  33 0.9920686 0.9973333 0.8708791
##  34 0.9923070 0.9973333 0.8780220
##  35 0.9925487 0.9986667 0.8708791
##  36 0.9919080 0.9973846 0.8661172
##  37 0.9918680 0.9986667 0.8684982
##  38 0.9920569 0.9986667 0.8684982
##  39 0.9918135 0.9986667 0.8637363
##  40 0.9919125 1.0000000 0.8661172
##  41 0.9919728 1.0000000 0.8661172
##  42 0.9916779 0.9986667 0.8661172
##  43 0.9916193 0.9986667 0.8661172
##  44 0.9917144 0.9986667 0.8661172
##  45 0.9916248 1.0000000 0.8637363
##  46 0.9918243 1.0000000 0.8684982
##  47 0.9916378 1.0000000 0.8637363
##  48 0.9912990 0.9986667 0.8637363
##  49 0.9910555 1.0000000 0.8637363
##  50 0.9911560 1.0000000 0.8589744
##  51 0.9912513 1.0000000 0.8613553
##  52 0.9911595 1.0000000 0.8589744
##  53 0.9909124 1.0000000 0.8589744
##  54 0.9906743 0.9973333 0.8518315
##  55 0.9905757 0.9986667 0.8542125
##  56 0.9903852 0.9986667 0.8470696
##  57 0.9901875 0.9973333 0.8518315
##  58 0.9900850 0.9960000 0.8423077
##  59 0.9898415 0.9960000 0.8423077
##  60 0.9897115 0.9960513 0.8327839
## 
## ROC was used to select the optimal model using the largest value.
## The final value used for the model was k = 35.
plot(fit)

varImp(fit)
## ROC curve variable importance
## 
##  only 20 most important variables shown (out of 30)
## 
##           Importance
## perimeter_worst     100.00
## concave.points_worst   99.28
## radius_worst       98.67
## area_worst        98.29
## concave.points_mean    97.46
## perimeter_mean      92.13
## concavity_mean      91.69
## area_mean         90.14
## radius_mean        89.95
## concavity_worst      88.60
## area_se          88.47
## perimeter_se       80.68
## radius_se         77.78
## compactness_worst     76.95
## compactness_mean     76.03
## concave.points_se     60.90
## texture_worst       59.88
## concavity_se       59.79
## smoothness_worst     58.80
## texture_mean       56.66
pred <- predict(fit, newdata = test)
confusionMatrix(pred, test$diagnosis)
## Confusion Matrix and Statistics
## 
##      Reference
## Prediction Benign Malignant
##  Benign    103     9
##  Malignant   0    65
##                      
##        Accuracy : 0.9492     
##         95% CI : (0.9057, 0.9765)
##   No Information Rate : 0.5819     
##   P-Value [Acc > NIR] : < 2.2e-16    
##                      
##          Kappa : 0.8937     
##                      
## Mcnemar's Test P-Value : 0.007661    
##                      
##       Sensitivity : 1.0000     
##       Specificity : 0.8784     
##     Pos Pred Value : 0.9196     
##     Neg Pred Value : 1.0000     
##       Prevalence : 0.5819     
##     Detection Rate : 0.5819     
##  Detection Prevalence : 0.6328     
##    Balanced Accuracy : 0.9392     
##                      
##    'Positive' Class : Benign     
##